Kiến Thức Tài Chính

Giá Trị Sổ Sách Của 1 Cổ Phiếu ( BVPS) Là Gì? Tính Ra Sao?

Có nhiều cách để hiểu tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp. Trong đó, giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là cách mà các nhà đầu tư áp dụng để bao quát và định lượng giá trị doanh nghiệp. Vì thế Giá trị sổ sách là gì? Và công thức được tính như thế nào? Chi tiết hơn sẽ được tìm thấy trong bài viết dưới đây.

Giá trị sổ sách (BV) là gì?

Giá trị sổ sách – Giá trị sổ sách

Giá trị sổ sách – Giá trị sổ sách là giá trị của doanh nghiệp được đánh giá theo giá trị của tất cả tài sản của doanh nghiệp đó sau khi trừ đi các khoản nợ. Trong trường hợp xấu nhất nếu công ty phá sản, giá trị ghi sổ là số tiền còn lại của các cổ đông sau khi thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ.

Công thức Giá trị Sách (BV)

Công thức tính giá trị sổ sách (BV) là:

BV = tổng tài sản (không bao gồm tài sản vô hình) – Tổng nợ phải trả = (Tài sản ngắn hạn + Tài sản dài hạn – Tài sản vô hình) – (Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn) = Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình – Tổng nợ

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) là gì?

Giá trị sổ sách là bao nhiêu?
Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu BVPS

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu – Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu đang lưu hành của một doanh nghiệp. BVSC được sử dụng để so sánh thị giá của các cổ phiếu trên thị trường.

Xem Thêm  [Euro To VND] 1 Euro Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt Nam Hôm Nay?

Giá trị sổ sách được sử dụng như một chỉ báo về giá trị cổ phiếu của một công ty. Nó cũng có thể được sử dụng để dự đoán giá thị trường trong tương lai của cổ phiếu.

Cách tính chỉ số (Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu) BVPS

Công thức tính chỉ số BVPS là:

BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình) / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

hoặc

BVPS = (Vốn chủ sở hữu – Tài sản vô hình – Nợ phải trả) / Tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Trong đó:

  • Tài sản vô hình (TSCĐ vô hình) = Nguyên giá – Giá trị hao mòn lũy kế
  • Nợ (Nợ) = Nợ dài hạn + Nợ ngắn hạn

Ví dụ: Công ty A có vốn chủ sở hữu là 1 tỷ đồng, tổng tài sản vô hình ước tính khoảng 200 triệu đồng. Đồng thời công ty A hiện đang có khoản nợ là 300 triệu. Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty khoảng 20.000 cổ phiếu. Vậy giá trị ghi sổ trên mỗi cổ phiếu của công ty là:

BVPS = (1.000.000 – 200.000 – 300.000) / 20.000 = 25.000 (25 nghìn đồng)

Ý nghĩa của Chỉ số BVPS là gì?

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là vô cùng quan trọng trong việc hình thành tỷ lệ P / B dùng để so sánh giá cổ phiếu trên thị trường với giá trị sổ sách của doanh nghiệp.

Tỷ lệ P / B là gì?

P / B là tỷ số giữa giá trị sổ sách – Giá trên giá trị sổ sách để so sánh giá trị cổ phiếu của công ty trên thị trường với giá trị sổ sách thực tế của doanh nghiệp. Công thức tính tỷ lệ P / B là:

Xem Thêm  5+ Cách tra cứu hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầy đủ thông tin!

P / B = Giá thị trường của cổ phiếu / Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu.

Hoặc

P / B = Vốn hóa cổ phiếu / Giá trị sổ sách.

Trong đó, vốn hóa cổ phiếu là tổng giá trị thị trường của cổ phiếu đang lưu hành.

Phân tích giá trị cổ phiếu theo P / B

Các nhà đầu tư sẽ dựa vào tỷ lệ P / B để định giá cổ phiếu của công ty cũng như tình hình kinh doanh và tài chính của doanh nghiệp.

  • P / B> 1, giá trị thị trường của cổ phiếu lớn hơn giá trị sổ sách.
  • P / B = 1, giá trị thị trường của cổ phiếu tương tự như giá trị sổ sách.
  • P / B <1, giá trị thị trường chứng khoán thấp hơn giá trị sổ sách.

Nếu giá trị P / B cao nghĩa là giá trị doanh nghiệp thấp, doanh nghiệp có nhiều tài sản vô hình hoặc nợ nhiều, có vốn để xoay vòng kinh doanh, tăng sản xuất. Nếu giá trị P / B thấp nghĩa là giá trị tài sản của doanh nghiệp lớn, ít vay nợ, chủ yếu sử dụng vốn tự có để sản xuất kinh doanh.

Giới hạn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu – BVPS của doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế sau:

Giá trị sổ sách là bao nhiêu?
Giới hạn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu

  • Giá trị sổ sách được báo cáo hàng quý hoặc hàng năm. Do đó, chỉ khi một công ty phát hành báo cáo tài chính thì nhà đầu tư mới có thể biết được giá trị ghi sổ trên mỗi cổ phiếu để định giá doanh nghiệp và bao quát tình hình tài chính kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian. thông qua.
  • Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu là một bút toán kế toán đã được điều chỉnh. Ngoài ra, các doanh nghiệp được yêu cầu báo cáo giá trị sổ sách cao hơn do thực hành kế toán khấu hao ngay cả trong trường hợp giá trị sổ sách có thể giảm.
  • Máy móc thiết bị công nghệ sẽ bị giảm tuổi thọ và nhanh chóng lạc hậu. Tuy nhiên, giá trị sổ sách của nó phải cao hơn thực tế.
  • Không xét đến giá trị sổ sách nếu doanh nghiệp sử dụng máy móc thiết bị làm tài sản đảm bảo cho khoản vay.
Xem Thêm  Lắc tay nam vàng 24k, 18k loại 1, 2, 3 ,5 chỉ giá bao nhiêu tiền?

Sự kết luận

Giá trị sổ sách là gì? Giá trị sổ sách của doanh nghiệp là tổng tài sản của doanh nghiệp không bao gồm tài sản vô hình trừ đi tổng nợ phải trả. Các nhà đầu tư dựa vào giá trị này để xem xét các báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp theo quý hoặc năm.

Xem thêm:

Thông tin được biên tập bởi: lamchutaichinh.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button